Powered by Kleefa
به آپلودسنتر افرای فارسی خوش آمدید
عضویت رایگان
پسوند ها

صفحه اصلیقوانینآمار
گزارش فایلتماس با ما

توجه

قبل از بارگزاری فایل خود راهنمای پسوند ها را مطالعه فرمایید تا در زمان و حجم اینترنت خود صرفه جویی کنید.

»»»راهنمای پسوند ها«««

پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...
میهمان ها
پسوند : mp3حجم : 10 MB
پسوند : docxحجم : 2 MB
پسوند : docحجم : 2 MB
پسوند : pdfحجم : 2 MB
پسوند : xpsحجم : 2 MB
پسوند : xlsxحجم : 2 MB
پسوند : xlsحجم : 2 MB
پسوند : wavحجم : 2 MB
پسوند : pptxحجم : 2 MB
پسوند : pptحجم : 2 MB
پسوند : 7zحجم : 2 MB
پسوند : 3gpحجم : 2 MB
پسوند : mkvحجم : 2 MB
پسوند : aviحجم : 2 MB
پسوند : mp4حجم : 2 MB
پسوند : mpegحجم : 2 MB
پسوند : rarحجم : 2 MB
پسوند : zipحجم : 2 MB
پسوند : bmpحجم : 2 MB
پسوند : jpegحجم : 2 MB
پسوند : jpgحجم : 2 MB
پسوند : pngحجم : 2 MB
پسوند : gifحجم : 2 MB
 
کاربران
پسوند : gifحجم : 50 MB
پسوند : pngحجم : 50 MB
پسوند : jpgحجم : 50 MB
پسوند : jpegحجم : 50 MB
پسوند : bmpحجم : 50 MB
پسوند : zipحجم : 50 MB
پسوند : rarحجم : 50 MB
پسوند : mpegحجم : 50 MB
پسوند : mp4حجم : 50 MB
پسوند : aviحجم : 50 MB
پسوند : mkvحجم : 50 MB
پسوند : 3gpحجم : 50 MB
پسوند : psdحجم : 50 MB
پسوند : tiffحجم : 50 MB
پسوند : 7zحجم : 50 MB
پسوند : divxحجم : 50 MB
پسوند : docrmحجم : 50 MB
پسوند : flaحجم : 50 MB
پسوند : flvحجم : 50 MB
پسوند : gzحجم : 50 MB
پسوند : jpeحجم : 50 MB
پسوند : m4vحجم : 50 MB
پسوند : madحجم : 50 MB
پسوند : movحجم : 50 MB
پسوند : oggحجم : 50 MB
پسوند : ppsحجم : 50 MB
پسوند : pptحجم : 50 MB
پسوند : pptxحجم : 50 MB
پسوند : rmحجم : 50 MB
پسوند : swfحجم : 50 MB
پسوند : wavحجم : 50 MB
پسوند : wmaحجم : 50 MB
پسوند : wmvحجم : 50 MB
پسوند : xlsحجم : 50 MB
پسوند : xlsxحجم : 50 MB
پسوند : xpsحجم : 50 MB
پسوند : mp3حجم : 50 MB
پسوند : pdfحجم : 50 MB
پسوند : docxحجم : 50 MB
پسوند : docحجم : 50 MB
 
VIP
پسوند : gifحجم : 100 MB
پسوند : pngحجم : 100 MB
پسوند : jpgحجم : 100 MB
پسوند : jpegحجم : 100 MB
پسوند : bmpحجم : 100 MB
پسوند : zipحجم : 100 MB
پسوند : rarحجم : 100 MB
پسوند : exeحجم : 100 MB
پسوند : mp3حجم : 100 MB
پسوند : jarحجم : 100 MB
پسوند : pdfحجم : 100 MB
پسوند : wmaحجم : 100 MB
پسوند : 3gpحجم : 100 MB
پسوند : docxحجم : 100 MB
پسوند : mpegحجم : 100 MB
پسوند : mpgحجم : 100 MB
پسوند : mp4حجم : 100 MB
پسوند : psdحجم : 100 MB
پسوند : flvحجم : 100 MB
پسوند : cssحجم : 100 MB
پسوند : gzحجم : 100 MB
درباره ما
امکانات سایت
ما را دنبال کنید
queue